200 km

Quãng đường

90 km/h

Vận tốc

3 h

Thời gian sạc

3 s

0-50 km/h

100 km

Quãng đường

80 km/h

Vận tốc

3 h

Thời gian sạc

3 s

0-50 km/h

Bộ công tắc 5 chức năng thế hệ mới

350.000 VND

Bộ công tắc là sự cải tiến chức năng và thiết kế dựa trên dòng sản phẩm được ra mắt trong dòng xe đời đầu của Dat Bike.

200 km
Quãng đường
3 h
Thời gian sạc
90 km/h
Vận tốc
3 s
0-50 km/h
Thông tin chung
Vận chuyển

Xe của bạn

Bộ công tắc 5 chức năng thế hệ mới

350.000 VND

Bộ công tắc là sự cải tiến chức năng và thiết kế dựa trên dòng sản phẩm được ra mắt trong dòng xe đời đầu của Dat Bike.

Chọn thêm phụ kiện

Bộ công tắc 5 chức năng thế hệ mới

Chắn bùn sau Weaver

Túi bình xăng Dat Bike

Bóng đèn LED

Mũ bảo hiểm Dat Bike