200 km

Quãng đường

90 km/h

Vận tốc

3 h

Thời gian sạc

3 s

0-50 km/h

100 km

Quãng đường

80 km/h

Vận tốc

3 h

Thời gian sạc

3 s

0-50 km/h

Bóng đèn LED

200.000 VND

Bóng đèn LED của Dat Bike giải quyết vấn đề về tiết kiệm năng lượng, tỏa nhiệt tốt hơn – điều rất quan trọng đối với phương tiện chạy bằng điện.

200 km
Quãng đường
3 h
Thời gian sạc
90 km/h
Vận tốc
3 s
0-50 km/h
Thông tin chung
Vận chuyển

Xe của bạn

Bóng đèn LED

200.000 VND

Bóng đèn LED của Dat Bike giải quyết vấn đề về tiết kiệm năng lượng, tỏa nhiệt tốt hơn – điều rất quan trọng đối với phương tiện chạy bằng điện.

Chọn thêm phụ kiện

Bộ công tắc 5 chức năng thế hệ mới

Chắn bùn sau Weaver

Túi bình xăng Dat Bike

Bóng đèn LED

Mũ bảo hiểm Dat Bike