200 km

Quãng đường

90 km/h

Vận tốc

3 h

Thời gian sạc

3 s

0-50 km/h

100 km

Quãng đường

80 km/h

Vận tốc

3 h

Thời gian sạc

3 s

0-50 km/h

Chắn bùn sau Weaver

50.000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

200 km
Quãng đường
3 h
Thời gian sạc
90 km/h
Vận tốc
3 s
0-50 km/h
Thông tin chung
Vận chuyển

Xe của bạn

Chắn bùn sau Weaver

50.000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Chọn thêm phụ kiện

Bộ công tắc 5 chức năng thế hệ mới

Chắn bùn sau Weaver

Túi bình xăng Dat Bike

Bóng đèn LED

Mũ bảo hiểm Dat Bike