200 km

Quãng đường

90 km/h

Vận tốc

3 h

Thời gian sạc

3 s

0-50 km/h

100 km

Quãng đường

80 km/h

Vận tốc

3 h

Thời gian sạc

3 s

0-50 km/h

Mũ bảo hiểm Dat Bike

500.000 VND

Mũ bảo hiểm một size, rất cứng cáp và đạt chuẩn quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy do Bộ Khoa Học Công Nghệ ban hành.

200 km
Quãng đường
3 h
Thời gian sạc
90 km/h
Vận tốc
3 s
0-50 km/h
Thông tin chung
Vận chuyển

Xe của bạn

Mũ bảo hiểm Dat Bike

500.000 VND

Mũ bảo hiểm một size, rất cứng cáp và đạt chuẩn quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy do Bộ Khoa Học Công Nghệ ban hành.

Chọn thêm phụ kiện

Bộ công tắc 5 chức năng thế hệ mới

Chắn bùn sau Weaver

Túi bình xăng Dat Bike

Bóng đèn LED

Mũ bảo hiểm Dat Bike