200 km

Quãng đường

90 km/h

Vận tốc

3 h

Thời gian sạc

3 s

0-50 km/h

100 km

Quãng đường

80 km/h

Vận tốc

3 h

Thời gian sạc

3 s

0-50 km/h

Weaver

37.000.000 VND

Đặt xe trên web, nhận xe tại nhà. Trải nghiệm sự khác biệt với Dat Bike Weaver, xe mô tô điện đầu tiên tại Việt Nam.

200 km
Quãng đường
3 h
Thời gian sạc
90 km/h
Vận tốc
3 s
0-50 km/h
Thông tin chung
Vận chuyển

Xe của bạn

Weaver

37.000.000 VND

Đặt xe trên web, nhận xe tại nhà. Trải nghiệm sự khác biệt với Dat Bike Weaver, xe mô tô điện đầu tiên tại Việt Nam.

Chọn thêm phụ kiện

Weaver

Weaver 200